අපි ගැන

Linyi Yongan වානේ සිලින්ඩර සමාගම, Ltd.

1998 දී ආරම්භ කරන ලද Linyi Yongan වානේ සිලින්ඩර සමාගම, Ltd. (කලින් Yongan Metal Welding and Cutting Gas Factory in Hedong District, Linyi City) යනු Shandong Yongan Heli Cylinder Co., Ltd. විසින් ආයෝජනය කර ගොඩනගා ඇති අතර එය බලවත් වෘත්තීය ගෑස් සිලින්ඩරයකි. චීනයේ නිෂ්පාදන ව්යවසාය.සමාගමේ ලියාපදිංචි ප්‍රාග්ධනය යුවාන් මිලියන 28.5 ක් වන අතර ස්ථාවර වත්කම් යුවාන් මිලියන 80 කට වඩා වැඩි වන අතර විවිධ සිලින්ඩරවල වාර්ෂික නිෂ්පාදනය මිලියන 5 කට වඩා වැඩි ය.පිරිපහදු කළ පිරිවැය පාලනය, දැඩි තත්ත්ව කළමනාකරණය සහ Linyi හි සැපයුම් සහ ප්‍රවාහන වාසි මත විශ්වාසය තැබීම හරහා, නිෂ්පාදන චීනයේ සියලුම පළාත්වල හොඳින් අලෙවි වන අතර බොහෝ රටවල් සහ කලාපවලට අපනයනය කෙරේ.

වාසිය

  • වෘත්තීය

    වෘත්තීය

  • කාර්යක්ෂම

    කාර්යක්ෂම

  • තරඟකාරී

    තරඟකාරී

කර්මාන්තශාලා පරිසරය